Poslovna zgrada Štasni-CVH

Glavni izvođač radova na poslovnoj zgradi cca 19000 m2.  Izvode se u prvoj fazi 3 podzemne etaže, a u drugoj Pr i 8 nadzemnih etaža. Izvode se radovi na konstrukciji, instalaterski te svi završno-obrtnički radovi.

Investitori: ŠTASNI d.o.o. i CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE

Detalji projekta

GODINA

2011-2012

TIP PROJEKTA

Poslovni objekat

Galerija slika