O nama

Tvrtka FACIES d.o.o. osnovana je 2002. godine i u 100% je privatnom vlasništvu. Sjedište firme je u Strmcu, grad Sveta Nedelja. Osnovna djelatnost tvrtke  je izvođenje građevinskih i građevinsko-obrtničkih radova. Facies je u potpunosti opremljen za izvođenje takvih radova te kvalitetno ekipiran kvalifikacijskom strukturom zaposlenika. Trenutno tvrtka zapošljava oko 80 zaposlenika. Naši zaposlenici su prošli različite građevinske, obrtničke, prometne i druge obuke i edukacije kako bi mogli obavljati djelatnosti za koje su kvalificirani, te posjeduju potrebne certifikate u skladu sa zakonom i pravilima struke.

Pored kvalitetne strukture zaposlenika tvrtka posluje na visokoj razini tehničke i tehnološke opremljenosti, koristeći suvremenu mehanizaciju, različita prijevozna i druga građevinska vozila, opremu, specijalizirane strojeve te razne alate koji nam omogućavaju kvalitetno izvođenje svih radova unutar dogovorenih rokova. Naravno, i u budućnosti ćemo nastaviti optimalno-strateški ulagati u vlastitu imovinu i opremu ali jednako tako i u svoje kadrove jer je na taj način kvaliteta našega posla dugoročno zajamčena.

U dijelu radova za koje nismo pokriveni vlastitim zaposlenicima i opremom, imamo kvalitetne kooperante s kojima ostvarujemo višegodišnju suradnju.

Od veljače 2009. godine tvrtka Facies d.o.o. je uvela sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 te je uskladila obavljanje svojih djelatnosti sa zahtjevima norme ISO 9001:2008. Ovime ponovno potvrđujemo svoju prepoznatljivost u kvaliteti sa strategijom kojom nastojimo ostati najbolji izbor za investitore i poželjni za dobavljače, banke, zaposlenike i druge sudionike.

Prema pravilniku o licenciranju graditeljskih tvrtki koje je propisalo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Tvrtka Facies d.o.o. od rujna 2011.godine dobila je suglasnost za skupinu D građevina i za izvođenje radova na toj skupini građevina na period od 5 godina.

Od lipnja 2011. godine tvrtka Facies d.o.o. dobiva suglasnost za – H12 elektroinstalacijskih i komunikacijskih radova, (izvođenje instalacija i vodova,ugradnja opreme i postrojenja uključujući prateće sustave,pomoćne instalacije i pripadajuće dijelove elektrotehničke opreme i komunikacijske opreme). Na rok od 5 godina.

Od srpnja 2012. godine tvrtka Facies d.o.o. dobiva suglasnost za -H.13 strojarske instalacije i konstrukcije ( izvođenje instalacija, ugradnja opreme i postrojenja uključujući i prateće sustave, pomoćne uređaje, instalacije i pripadajuće dijelove, strojarske konstrukcije i strojarske opreme). Na rok od 5 godina.

Tvrtka FACIES d.o.o. od svojeg je osnutka stabilna i prema ekonomskim pokazateljima iskazuje kontinuirani rast u svim segmentima poslovanja.

Naša vizija

Često nas pitaju zašto Facies? Odluka o imenovanju tvrtke Facies (lat. obraz) potekla je od ideje i želje za pružanjem usluga izvođenja građevinskih radova a pri tome ostati čistog obraza, prema svim sudionicima u izgradnji, što je danas sve rijeđi slučaj.

To je glavna odrednica prema kojoj se tvrtka Facies nastoji razlikovati od drugih građevinskih tvrtki.

Komparativne prednosti pred mnogobrojnom konkurencijom sastoje se u tome što smo u mogućnosti potencijalne investitore u cijelosti pratiti od same ideje projekta pa do konačne realizacije, za što smo u potpunosti stručno i tehnički opremljeni.

Svim našim investitorima i partnerima ovakvom politikom kvalitete poslovanja pružamo prednost koju im drugi ne mogu pružiti. Upravo zbog toga držimo da je Facies optimalan izbor za Vaše projekte.

MI GRADIMO S OBRAZOM!

Facies