Facies d.o.o.

Adresa:  Samoborska ulica 26 10434 Strmec
Telefon:  01/3384-075
Fax:  01/3324-967
E-mail:  facies@facies.hr
Matični broj:  1651218
Nadležni sud:  Trgovački sud u Zagrebu
MBS:  080437095
OIB:  52726969996
Žiro račun: Zagrebačka banka d.d.
Broj računa:  2360000-1102763962
IBAN:  HR7123600001102763962
Temeljni kapital: 15.500.000,00kn u cijelosti plaćen
Članovi uprave:  Josip Mandić, jedini osnivač d.o.o., direktor