Loading...
Kontakt 2020-06-01T09:23:50+00:00

Facies d.o.o.

Adresa:  Samoborska ulica 26 10434 Strmec
Telefon:  01/3384-075
Fax:  01/3324-967
E-mail:  facies@facies.hr
Matični broj:  1651218
Nadležni sud:  Trgovački sud u Zagrebu
MBS:  080437095
OIB:  52726969996
Žiro račun:  Privredna Banka Zagreb d.d.
Broj računa:  2340009-1110602928
IBAN:  HR25 2340 0091 1106 0292 8
Temeljni kapital: 20.000kn u cijelosti plaćen
Članovi uprave:  Josip Mandić, jedini osnivač d.o.o., direktor